Hjemmesiden www.cbrclub.dk er vores klubhus.

I oktober 2020 fik ‘klubhuset’ en ny facade, som i dag bl.a. inkluderer aktivitetskalender, CBR manualer, forum, medlemsliste, køb af klubtøj mm.

Aktivitets-kalender

I klubhuset hænger der en aktivitetskalender hvoraf du ville kunne se, ved hvilke arrangementer klubben vil være repræsenteret. Der vil til de enkelte arrangementer være et program, som beskriver stedet, hvornår, samt evt. tilmeldelser.

Forum

Da vi alle ejer en CBR eller har en interesse for denne, må det antages at klubbens medlemmer sidder inde med en “special-viden” på dette område. Her er klubbens ‘Forum’ et rigtig godt sted at mødes og hente gode råd, samt selvfølgelig også at dele sine erfaringer.

Under ‘forum’ findes også en Køb/salg side, hvor man har muligheden for at sælge overskydende dele eller på anden måde at gøre en evt. god handel.

Det er bl.a. også igennem forum at vi arrangere det mere uformelle træf. Hvis du får lyst til at køre en tur og gerne vil mødes med andre CBR’er har du her muligheden for at invitere, og der vil næsten altid være nogen som er klar til at hoppe på.

Medlemmerne opfordres derfor til at deltage aktiv i forumet, og herved at være med til at skabe et livligt klubhus, for klubhuset cbrclub.dk er stedet hvor vi mødes, specielt i de mørke måneder hvor CBR’en er stillet væk.

Teknisk materiale

Vi prøver løbende at samle teknisk materiale i form at manualer, motorcykel specifikationer mm, ligesom at dele erfaringer om bl.a. vedligeholdelse og optimering af motorcyklen.

Samlingen af teknisk materialer sker ved at det enkelte medlem sender ‘noget man har liggende’ eller selv skriver en artikel.

Det tekniske materiale vil derfor afhængige af medlemmernes aktive deltagelse.